Medlemssystem för förbund

Membit Förbund är lösningen för organisationer med flera enheter. Organisationsstrukturen kan konfigureras helt enligt era behov.

Alla förbund har sina unika egenskaper och relationer inom den egna organisationen. Med Membit Förbund kan ni koppla relationer mellan era olika enheter precis så som er organisation ser ut. Administratörer kan ges behörighet att administrera flera enheter med för varje enhet unika behörigheter.

Webbaserat

Innebär att ni kan köra Membit Förbund från vilken dator eller surfplatta som helst och har uppkoppling mot Internet. Oavsett om ni är hemma, på kontoret eller är på språng, kan ni svara på de frågor som ställs.

Alla Fält Ni Behöver – Varken Mer Eller Mindre

I Membit Förbund aktiverar vi enbart de fält ni behöver. Utöver Membits standardfält kan ni skapa egendefinierade fält, kryssrutor, radioknappar och pop up-menyer. Membits flexibilitet gör det enklare för er att följa lagen GDPR, som säger att man inte skall spara mer information än nödvändigt.

Självbetjäning

I Membit Förbund ingår en självbetjäning som kan integreras med föreningens hemsida. Nya medlemmar kan själv registrera sig som medlem, hämta sina betaluppgifter. Befintliga medlemmar kan uppdatera sin adress, se sina betalningar och ev medlemskort.

Händelsebaserade E-Postutskick

Systemet kan automatiskt skicka e-post baserat på
händelser i ert medlemsregister

 • när nya medlemmar som registrerat sig i systemets
  självbetjäning
 • när medlemsavgiften har registrerats som betald och medlemskapet har aktiverats
 • när ett medlemskort har beställts

E-Postutskick

Gör urval och gör massutskick direkt från medlemsregistret.

Betalningsregistrering

När medlemmen betalar med kort eller via ert bankgiro så registreras inbetalningen automatiskt i ert system.
Betalningsuppgifter läses in i ert register regelbundet så snart de är tillgängliga. Och när medlemskapet är betalt aktiveras det automatiskt.

Avancerad Behörighetshantering

Systemet tillåter obegränsat antal användarkonton och olika hierarkier, vilket gör det perfekt att fördela arbetet mellan olika förtroendevalda och organisationer. Ni kan på detaljnivå styra vilken information som var enskild användare och organisation ska få tillgång till.

Detta ingår i Membit Förbund:

 • Medlemsregister
 • Självbetjäning via nätet
 • E-postutskick
 • Import/export
 • Urvals- & uttagsfunktion
 • Automatisk hämtning av OCR-filer
 • Automatisk avprickning av inbetalda avgifter
 • Automatisk aktivering av medlemskap
 • Individuella, familje- och gratismedlemskap
 • Säkerhetskopiering
 • Generell vidareutveckling
 • Support

Tillval i Membit:

 • Kortbetalning
 • Automatisk beställning & produktion av medlemskort
 • Avisering / Fakturering